СУ "Максим Райкович" гр.Лясковец

Учениците от СУ”Максим Ракович”, гр.Лясковец желаем да се включим в чудесната инициатива на Проект: „ Когато станем 100 000, ще посадим гора” .Засаждането дори и на едно дръвче е една позитивна и устойчива практика в усилията за обновяване на образователната ни система и най-вече в усилията за изграждане на хармонично развити и активни личности, за които опазването и грижата за околната среда не е просто модерната „екологична” идея, а цялостен стил и начин на живот в нашето училище. Екологичните прояви в СУ”Максим Ракович”, гр.Лясковец се превръщат в истински празници, защото в тях има и наука, и образование, и култура, и практически дейности.Връзката с гората стимулира търсещата дейност на децата за задоволяване на интелектуалните им потребности, изгражда естетически усет към природата, чрез създаване на условия за приятни и дълбоки преживявания при съприкосновение с нея. Нека бъдем едни от всички 100 000, засадили дърво!
up
573 гласа

Снимки 2019

Да бъде гора

up
4724 гласа